Advisering

Er is van alles te doen op het gebied van pensioenen. De overgang naar een nieuw pensioencontract vraagt veel van bestuurders. Welke afwegingen moeten worden gemaakt en wat worden de uitgangspunten van een pensioenfonds in de nieuwe werkelijkheid? Hoe vindt de transitie plaats en wat te doen met opgebouwde pensioenen? Dat zijn belangrijke vraagstukken. Goed advies is daarbij onontbeerlijk.

Opleiding

Emilie Schols is docent met een jarenlange ervaring. Bij opleidingen staat niet alleen de kennisoverdracht centraal, maar juist het bieden van inzicht. Ook moet een opleiding leuk en inspirerend zijn. Daarvoor bent u aan het goede adres. Emilie verzorgt regelmatig in company opleidingen.

Toezicht

Goed pensioenfondsbestuur staat hoog op de agenda. Adequaat toezicht is daarbij onontbeerlijk. Zeker met het oog op de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Emilie heeft ruime ervaring als intern toezichthouder. Op dit moment is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van pensioenfonds Achmea.