Advisering

Er is van alles te doen op het gebied van pensioenen. De wet- en regelgeving rond pensioen verandert bij voortduring en de betaalbaarheid van pensioenen is een hot issue. Goed advies is daarbij onontbeerlijk. Op beleidsmatig terrein, maar ook in pensioenjuridische kwesties. Emilie heeft op dit terrein een ruime ervaring.

Opleiding

Emilie Schols is docent met een jarenlange ervaring. Bij opleidingen staat niet alleen de kennisoverdracht centraal, maar juist het bieden van inzicht. Ook moet een opleiding leuk en inspirerend zijn. Daarvoor bent u aan het goede adres. Emilie verzorgt regelmatig in company opleidingen.

Toezicht

Goed pensioenfondsbestuur staat hoog op de agenda. Adequaat toezicht is daarbij onontbeerlijk. Emilie heeft een ruime ervaring als lid van diverse visitatiecommissies. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van pensioenfonds DNB en van pensioenfonds Rockwool. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het Molenaarspensioenfonds.